وبسایت رسمی ریوهو اوکاوا رسما آغاز به کار کرد.

باعث امتنان خواهد بود که وب سایت رسمی ریوهو اوکاوا را با زبان فارسی و برای فارسی زبانان را افتتاح کنیم.

امیدواریم که بتوانیم آخرین اخبار از کتب منتشر شده ریوهو اوکاوا – فروشنده بیشترین کتب در ژاپن و اخبار دیگر از کتب ایشان را تقدیمتان کنیم.

اگر در جهت ارتقا سطح کیفی و کمی وبسایت نظر مطلوبی دارید از شنیدن نظرات شما خرسند خواهیم شد.