تعالیم استاد:

خلاصه تعالیم اصلی استاد اوکاوا شامل :
زندگی شما وابسته به افکار شماست – به این معنی که اگر افکار نیک در سر داشته باشید زندگی شما رو به نیکی خواهد رفت و به همین تناسب افکار بد شما را به جهت بد هدایت خواهند کرد.

موضوع دیگر اینکه شما معمولا نمیتوانید افکار آدمهای دیگر را تغییر زیادی بدهید. ولی قادر خواهید بود افکار خود را اصلاح و یا تغییر دهید .

با این شیوه تفکر – بسیاری از مردم ژاپن توانسته اند مسیر زندگی خود را تغییر داده و خوشحالی و شادی زیادی را به زندگی خود به ارمغان بیاورند.

در میان بسیاری از تعالیمی که استاد به علاقمندان عرضه کرده – تعلیم زیر یکی از امید بخشترین تعالیم ایشان است: زندگی مانند کتابی از مشکلات است که باید حل شوند .
در زندگی اغلب ما مشکلات و حوادث بسیاری رخ میدهند به طور مثال : بیماری ها – مسائل مالی – مشکلات در روابط با دیگران – طلاق – مرگ و غیره
آنگاه که شما علاقمند به برطرف کردن این مشکلات با افکار مثبت باشید – همه چیز در زندگی شما ناگهان دگرگون خواهد شد. گرچه این مشکلات سخت و گاهی ناگوار هستند ولی در هر کدام از آنها – دانه های خرد و شادی نهفته تا به زندگی شما غنای بیشتری دهد.

در حقیقت این تجارب شما را به فردی تبدیل میکند که توانایی کمک به دیگران را خواهید داشت و آنها را از مشکلات به سمت شادی سوق خواهید داد.

استاد اوکاوا در کتب خود افقی ژرف به راهکارهای بسیاری از مسائل زندگی پرداخته که مردم با آن درگیرند.

همچنین درکتب ایشان تعالیم بسیاری برای داشتن زندگی موفق در کار و زندگی شخصی توصیه شده.

بسیاری از افراد موفق در ژاپن با بهره گیری از تعالیم استاد و عمل به آن زندگی خود را بهبود عمیقی بخشیده اند.

کتابهای ایشان در خصوص مدیریت از محبوب ترین کتابها در ژاپن هستند زیرا در این کتابها راه رسیدن به موفقیت واقعی به صورت مشخص و ساده بیان شده اند.

وقتی مردم علاقمند هستند آنچه که فرا گرفته اند را با دیگران سهیم شوند، نه تنها جامعه رو به پیشرفت می رود بلکه حتی کشور و مردم دیگر را هم غنی می گرداند.

 

نکات بنیادین آموزش های استاد ریوهو اوکاوا

در آموزش های استاد اوکاوا سه نکته عمده دیده می شود: “عشق”، “روشنگری” و “ایجاد آرمانشهر بر روی زمین”. این مفاهیم جهان شمول هستند و پهنای پوشش آنها تا بی نهایت است. این قوانین باورها، مذاهب و مکاتب مختلفی که امروز در جهان وجود دارد را در بر می گیرد.

تا امروز، استاد اوکاوا بیش از سه هزار پیام معنوی و سخنرانی را ارائه داده است که عمده آنها بر مبنای مفاهیم عشق، روشنگری و ایجاد آرمانشهر بر روی زمین است و در ارتباط با موضوعات مختلفی چون حقیقت مذهب، زندگی، کار، مدیریت، تاریخ، ایده آل ها برای یک ملت، جهان روح، فضا و کائنات، سیاست، اقتصاد و موضوعات دیگر است. اکثر پیام های معنوی و سخنرانی ها به عنوان کتاب چاپ شده اند.

علاوه بر این استاد اوکاوا در سالهای اخیر پیام های معنوی زیادی را ارائه داده اند. پیام های معنوی به روح ها، موجودات روحانی و فرشتگان نگهبان این امکان را می دهد تا افکار خود را از طریق تارهای صوتی استاد اوکاوا بیان کنند. این پیام های معنوی حاوی تفکرات درونی شخصیت های مختلف تاریخی، علمی، سیاسی و مذهبی است. برای بخشیدن شادی به تمام مردم جهان استاد اوکاوا هر روز به انتقال این آموزش ها به دیگران ادامه می دهد.